Clicky

Mensen in de buurt

+ Het verbindend element in uw buurt

Zoek nu een hulp of vrijwilliger

Vroeger was het normaal
Ook nu helpen mensen graag

Ooit was het vanzelfsprekend dat we elkaar hielpen. In de afgelopen tijd zijn we elkaar ergens kwijt geraakt en niemand die daar blij van is geworden. Mensen in de buurt brengt mensen bij elkaar. Mensen die een steuntje goed kunnen gebruiken. En mensen die met veel plezier die helpende hand willen uitsteken.

mensen

mensen

Wij brengen mensen bij elkaar
Dat doen we graag en goed

De medewerkers van Mensenindebuurt ondernemen actief actie om er voor te zorgen dat iedereen de hulp krijgt die nodig is. Waar nodig leiden we u verder naar andere instanties of zullen we alternatieve oplossingen voordragen. Altijd is er persoonlijk contact met u.


Mensen in de buurt is er voor u
Samenleven doe je niet alleen

We wonen dicht bij elkaar maar kennen elkaar nauwelijks. Dat moet veranderen. Niemand is daarmee geholpen. Door Mensenindebuurt kunnen we weer een beroep op elkaar doen waar dat nodig is.

mensen